Inspiration Norge på egne bein

I 2015 valgte Trine Rygh-Johansen, Veronica Flinck og Trude Fjærli Linge å kjøpe 100% av aksjene i den norske delen av Inspiration, og driver nå selskapet videre som likestilte partnere. Vi samarbeider fremdeles tett med våre venner i Inspiration i Sverige, og skal fortsatt dele verdifull kompetanse og ressurser på tvers av prosjekter og landegrenser.

Som en følge av dette, samt stadig større og mer komplekse oppdrag, har vi også valgt å gjøre endringer i rollefordelingen mellom partnerne. Trude er nå vår nye byråleder, Veronica fortsetter som salgssjef, mens Trine er senior rådgiver med spesielt fokus på de strategiske oppgavene knyttet til kundeoppdragene.