Inspiration vant Sponsor- og eventpris

Inspiration vant Sponsor- og eventpris

Sammen med reklamebyrået T/A POL og NSB vant Inspiration Sponsor -og eventprisen «Årets Innovasjon 2015» for NSB Tematog.  I juryens begrunnelse sier det bl.a at årets innovasjon endret aktørens posisjon i markedet ved å gjøre noe spennende med et produkt som ofte oppfattes som tradisjonelt. Innovativ og aktiv bruk av event sammen med kjerneproduktet skapte materiale til flere flater og traff på denne måten flere ulike målgrupper.