Utan er hade det inte varit möjligt!

Utan er hade det inte varit möjligt!