Event

Vi er eksperter på møtekommunikasjon som skaper og utvikler møter som gir merverdi, resultat og forsterker merkevarer.

Event, opplevelsesmarkedsføring, møtekommunikasjon – alt handler om selve møtet. For oss er det selvsagt at den individuelle opplevelsen overgår all annen kommunikasjon. Det er i det fysiske møtet du virkelig har sjansen til å samkjøre budskapet og merkevaren mot din målgruppe.

Vår styrke er bred kompetanse innen eventets to nøkkelområder, innhold og logistikk. Det er når vi får ansvaret for begge deler at vi kommer til vår absolutte rett. Helhetsansvaret innebærer at vi kan sette sammen innhold, budskap og logistikk på en måte som gjør at alle inntrykk forsterkes og at opplevelsen blir troverdig.

Vi har siden starten i 1999 levert mer enn 2 500 event i hele verden. Vi vet at møtekommunikasjon stiller høye krav og det kreves kunnskap for å fylle et event med mening og innhold. Møtekommunikasjon handler om å formidle et felles budskap, samtidig som alt det praktiske går på skinner – den kombinasjonen er vi veldig bra på!

Les mer om noen av våre gjennomførte event