Vad vi gör

Vi verkar inom områdena Event, Kommunikation och PR, se menyn till vänster. Nedan finner du exempel på arrangemang mot olika målgrupper.

Event B2B

Att möta kunder i det verkliga livet blir allt viktigare när många kontakter sker över Internet. Därför är det viktigt med kundvård och varumärksstärkande aktiviteter och vi levererar kreativa eventkoncept från ax till limpa. Med vår hjälp uppnås uppsatta mål med fokus på innehåll och affärsnytta och levererar det där lilla extra för att göra arrangemanget till en upplevelse.

Exempel på B2B events: Konferens, mässa, kundarrangemang, lanseringar, ”Öppet hus”.

Event B2C

B2C handlar om företagets relation med en av sina viktigaste målgrupper, nämligen slutkunden. Omkring 70 procent av alla beslut tas på känslomässiga grunder. Det gäller även beslut kring köp och hur du uppfattar en vara eller ett varumärke. Kommunikationen mot konsumenterna bör därför tillfredsställa så många sinnen som möjligt och där ligger vår expertis. Vi levererar event som förutom logistiskt flyter på obemärkt inspirerar och entusiasmerar kunden.

Exempel på B2C events: mässa, lansering, roadshows, utställningar, gerillaaktivitet.

Event B2E

B2E handlar om att vårda varumärket internt. Alla medarbetare är med och påverkar bilden av en organisation, därför är det också viktigt att föra in varumärkesperspektivet i arbetet tillsammans med skapandet av en gemensam kultur. Då blir det lättare att få meningsfulla svar på frågorna ”vilka är vi” och ”vart är vi på väg”?

Exempel på B2E events: Konferens, lanseringar, kick-off, incentiv, julbord, sommarfest, chefskonferens, säljträffar.

Public events

Ibland vill vi kommunicera med flera målgrupper samtidigt. Det kan också finnas ett allmänintresse och en vilja av att påverka opinionen med företagets mission eller vision. Då kan vi skräddarsy ett publikt evenemang som ger effekt och mervärde.

Exempel på Public events: mässa, lansering, invigning, konsert, utställningar.

PR/Marketing communication

Vi erbjuder specialiserad kommunikationsrådgivning till företag och organisationer med målet att påverka sitt varumärke och/eller affär. Konsten är att skapa kreativa koncept som kombinerar flera kommunikationsinsatser som i sin tur skapar synergieffekter. Först då sker förändringen och din insats går från kostnad till investering.

Kontakta gärna oss på Inspiration för att diskutera vilken kommunikationsinsats som lämpar sig bäst för ert varumärke och mål!