PR

Vi erbjuder rådgivning till företag och organisationer som vill använda PR och kommunikation som ett strategiskt verktyg för att stärka sitt varumärke och nå sina affärsmål

Konsten är att skapa kreativa koncept som kombinerar flera kommunikationsinsatser som i sin tur skapar synergieffekter och resultat. Först då sker förändringen och din insats går från kostnad till investering.

Vår filosofi är att jobba nära med kunden för att uppnå resultat som ger skillnad över tid. Vi tror att den främsta expertisen är kunden och att vår roll som rådgivare är att hitta nya eller befintliga möjligheter och paketera dessa. En metodisk PR-konsult stödjer kunden strategiskt och kreativt för att de i första hand om möjligt själva skall kommunicera med media.

Läs mer om några av våra genomförda PR-uppdrag här