Affärsidé, vision och mission

Affärsidé

Inspiration är en Nordisk event-, kommunikations- och PR-byrå som skapar och utvecklar möten som ger inspiration och värde.

Vision

Framgångsrikt driva möteskultur framåt.

Mission

Bättre möten för varje individ.