IKANO Bank - Dare to be different

IKANO Bank – Dare to be different

Plats: Stockholm

Målgrupp: B2E, 400 anställda i Sverige, Norge, Danmark och FInland

Uppdrag: Hösten 2008 genomförde Ikanobanken en fusion av sina nordiska enheter och bytte namn till Ikano Bank. Organisationsmässigt ställde detta höga krav i termer av personalfrågor och internkommunikation. Vi skulle visualisera fusionen internt och motivera medarbetarna till att känna entusiasm inför den nya organisationen.

Lösning: Konceptet ”Dare to be different” syftade till att tala direkt till individen istället för till en anonym organisation. Vi bjöd på en heldag på Vasateatern i Stockholm som genomsyrades av vikten av att våga sticka ut och vara ”annorlunda”. Dagen innehöll djupdykningar i fusionens syfte och innebörd från såväl VD som landschefer och olika utvalda varumärkesambassadörer. Kvällen övergick en fest där vi firade att Ikano Bank vågade vara ”Different”.

Resultat: 89 % av deltagarna uppgav att de hade god eller mycket god förståelse för huvudbudskapet under the Different Show, målet var 80 %. Under en paroll som nådde fram till individen skapades ett strategiskt viktigt möte som fyllde deltagarna med entusiasm och lät anställda på kontor över hela Norden knyta kontakt med varandra.

Dare to be Different var strategiskt sett ett av Ikano Banks viktigaste möten. Att lämna ett helhetsansvar till Inspiration kändes tryggt hela vägen och de förvaltade verkligen vårt förtroende. Känslan av att se de 400 deltagarnas glädje och entusiasm under dessa dagar var en kick för mig. Det gav definitivt mersmak.

Bo Liljegren, VD Ikano Bank