Eventhandboken - nu även på webben

Eventhandboken – nu även på webben

Eventindustrin är en snabbt växande industri i Sverige och den omsätter miljarder kronor varje år. Men för att den som betalar ska hämta hem investeringen är det viktigt att förstå vad det är som sätter avtryck hos målgruppen. Kraven på effektiva event borde vara lika höga som på effektiv reklam.

Kontakta oss för att få ett eget exemplar av vår Eventhandbok på info@inspiration.se eller besök www.eventhandboken.se