”Stepping up” med Bayer

”Stepping up” med Bayer

Bayer är en ledande aktör inom läkemedel som vi hjälpte att anordna ett flerdagars möte samt kvällsaktivitet för deras nordiska medarbetare. På mötet berättade man om årets resultat & prestationer, framtida utmaningar samt hade även presentationer från varje avdelning inom Bayer. Detta för att dela med sig av enskilda framgångsfaktorer från varje område/avdelning.

På kvällen introducerades en ny produkt med galamiddag, underhållning och fest. Kvällen gick i samma rosa färg som den nya produkten, något som syntes på både deltagarnas kostymer och lokalens dekor.

Målet var att säkerställa förståelsen för fortsatt framgång och vilka faktorer som är viktiga i framtiden. Stolthet för varumärke och kommande produkter skapades också.